skip to Main Content
Skleroterapiya Proseduru üçün Hansı Preparatlar Istifadə Olunur?

Skleroterapiya proseduru üçün hansı preparatlar istifadə olunur?

Skleroterapiya proseduru ilə ayaq damarlarında varikoz xəstəliyinin müalicəsi son zamanlarda böyük tələbatla qarşılanmışdır.

Skleroterapiyanın növlərini ətraflı nəzərdən keçirək

Patoloji cəhətdən genişlənmiş kiçik damarlar və kapilyarların aradan qaldırılması üçün Skleroterapiya üsulu ötən əsrin 60-cı illərində inkişaf etmişdir. Bu dövrdə dərman vasitələrini cərrahi müdaxilələrə alternativ olaraq istifadə etmək təklif edildi. Skleroterapiyanın ənənəvi metodu, damar boşluğuna dərmanın tətbiq edilməsindən ibarətdir. Bu yolla damar divarlarını “yapışdırmaq” təsirinə nail olmaq mümkündür. Lakin zaman keçdikcə aydın oldu ki, belə müalicənin köməyi ilə ancaq varikoz genişlənmiş damarlarının xarici təzahürlərini aradan qaldırmaq mümkündür. Ənənəvi skleroterapiya yalnız kiçik diametrli və kapillyar damarlarda istifadə edilə bilər. Dərmanlara ənənəvi Skleroterapiyada ən çox istifadə edilən Trombovar və ya Fibro-Wayne, 1-3% lik maye konsentrasiyasında istifadə edilir. Üstəlik olaraq, ənənəvi Skleroterapiya pasiyentdə varikoz genişlənmiş damarlarının yaranma səbəblərinə təsir etmir.

Skleroterapiyanın daha müasir və effektiv növləri arasında köpük forması və ya köpük Skleroterapiyası daxildir. Skleroterapiyanın bu növünün mahiyyəti, sklerozantı hava ilə qarışdırmaqdan ibarətdir. Dərman köpük vəziyyətində istifadə edilərkən, qan patoloji olaraq genişlənmiş damardan çıxarılır və dərman damar divarı ilə daha çox təmasda ola bilir. Köpük Skleroterapiyası üçün tez-tez Etoxisklerol preparatı istifadə olunur. Sklerozantın köpük olması üçün xüsusi cihazdan istifadə olunur ki, bu da iki qarşılıqlı şprislərdən ibarətdir.

skleroterapiya preparatı

Skleroterapiyanın növbəti növü ultrasəs müayinəsi altında aparılır və Exoskleroterapiya adlanır. Aşağı ətrafların varikoz genişlənmiş damarlarının bu müalicə üsulunda sklerozant (dərman) ultrasəs nəzarətində damar boşluğuna kateter ilə inyeksiya edilir. Exoskleroterapiya sayəsində Skleroterapiya üçün istifadə edilə bilməyən damarlar üzərində bu prosedur tətbiq edilir. Exoskleroterapiya prosedurunun preparatları Skleroterapiya (Etoxisklerol) ilə eynidir. Etoxisklerol dərmanının üstünlüyü təhlükəsizlik və allergiyaya səbəb olmamasıdır. Etoxisklerol dərmanı vasitəsi ilə müalicə uzanmış yataq pasiyentlərə, skleroz sahəsində dərinin kəskin infeksiyası olan və dərman komponentlərinə həssaslığı olanlar üçün qadağandır. Həmçinin, müəyyən şərtlər altında Etoxisklerol dərmanından istifadə varikoz genişlənmiş damar xəstəliyinin müalicəsi üçün tövsiyyə deyil. Belə şərtlərə ürək damar sisteminin kəskin və xroniki xəstəlikləri, bronxial astma və s. daxildir.

Back To Top